Home >> România ca spectacol >> Denunţomania salvează România?…

Denunţomania salvează România?…

România ca spectacol con­tinuă sub ochii noştri telespectatori. Zi de zi, ceas de ceas, tovărăşeşte, ca la Bum­beşti-Livezenii de la începuturile şantierelor comuniste. Ca­pul de afiş, tot blond ră­mâne… Deocamdată. Dar se aşteaptă tot mai insistent şi cu tot mai multă nerăbdare ca ecranul întrecerii în de­văl­măşie între corupţii cu func­ţiile cele mai înalte ale ţării să arate şi binecunoscuta che­lie… încătuşată. Parcă se cere, nu doar că se doreşte popular. Cu tot hă­hăitul specific, arti­cu­lat din ce în ce mai chelă­lăit, belit şi chelit.
Binomul suspect infrac­ţional Udrea-Cocoş (mai întâi, el, apoi ea, ca la găini şi biseri­că!) se transformă tot mai evi­dent în… trinom. Telenovela continuă peste timp, cu des­părţiri şi trădări. Cu doi „el” şi o „ea”. El Cocoşel Dorinel şi El Bă­sel Trăienel… Unul cu creastă şi portofel şi altul cu fostă şuviţă şi chel… Şi binomul exclusivist feminist Bica-Udrea, cu denunţătorii şi denunţătoarele din dotare devine ditamai… trinomul. Nici nu mai ştii pe ce categorii să mai aşezi personajele în vitrină, pe axa DNA-Rahova-Domiciliu şi retur, Domici­liu-Rahova-DNA.
Re­tro­­ce­dă­rile infracţio­nale au mai retezat un cap. Şi nu unul oarecare: cel al şefului ANI, Horia Georgescu. Un trofeu la fel de mare şi comparabil cu şefa DIICOT. Şi acest bruneţel, tot cu obârşii braşovene, ca şi bruneta Bica. Aşa de… ’zdos să fi fost harnicul cooperator Scripcarul Ot Braşov?! Şi cu aşa de mare trecere la învălmă­şeala ma­fiotă băsistă?! Încât să împin­gă, bietul de el, asudând  vârtos, spre vârfurile puterii centrale, nu unul, nu doi, ci chiar trei reprezentanţi ai Tâmpei?!… Păi, unul e Hori­că, care rimează cu Geor­gică, nu?! Altul e tot un Gică , adică Ialomi­ţianu, care fu… tare la Fi­nan­ţe! Şi una e… dânsa, adică A­li­nuţa, priete­nuţa lu’ Lenuţa. Of, of, of! Şi aoleu! Să tră­ias­că denunţătorii care au contribuit din plin la cea mai în­ver­şunată luptă! Mai întâi au furat în grup organizat de-au zvântat, apoi s-au autodenunţat şi denunţat între ei, ciomăgindu-se mai ceva decât „canaralele” tra­diţionale „înclin­şite” de Anul Nou la Ruginoasa.
Şi iată cum denunţomania salvează România… Pac la denunţ, hârşti jumate din pe­deapsă pe dulcea înţelegere procuror-infractor! Pac-pac, vorba lui Becali… Şi el cu dorul de oi şi de noi euroi… Creşte imaginea României antico­rupte cât cucuruzul în Bărăganul lui Ceaşcă… Uite câţi corupţi avem! Daţi la televizor de di­mineaţa până seara şi plim­baţi cu degetul arătător pe sub  ochelarii lu’ Tanti Europa… Care, în timp ce se far­dează, la Bruxelles, să-i mai îmbuneze poftele blondului Putin şi mai înghite şi pe sto­macul gol tumbele lui Ţipras, se uită la România cum i se topeşte toată politichia în beciurile închisorilor jilave…

About Ion Mânzală

ION MÂNZALĂ este jurnalist, realizator TV, scriitor şi editor de carte. Luptător vechi pe „frontul anticorupţie”, autorul locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea în Braşov.